Bestekârlar

Samih Rifat

samih-rifat

Samih Rifat, 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Eğitim aldı. Memuriyet hayatına İstanbul Belediyesinde başladı. Aynı zamanda gazetecilik yapıyordu.

1894’den 1916’ya kadar İkdam’da, Sabah’ta, Resmi Gazete’de, Maarifta senelerce baş yazar ve yazarlık yaptı. Meşrutiyetin ilanında İçişleri Bakanlığı yazı işleri haberleşme özel kalem yöneticisiydi. Dokuz ay sonra vekaleten Çanakkale Mutasarrıflığına gönderildi. 31 Mart hadisesindeki çalışmalarının takdiri ile asaleten atandı. İki buçuk sene sonra birinci derece memuriyetle Karesi (Balıkesir) Müsteşarlığına, sekiz ay sonra Konya Valiliğine tayin edildi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin kapatılması üzerine diğer birçok valilerle beraber merkeze alındı. Beş ay sonra Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasından sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu.

1912 yılında Trabzon Valiliğine tayin edildi. Seferberlik sırasında Erzurum Valiliğine nakledildi fakat gidemedi. Tekrar Konya Valisi oldu. Anadolu’da 36 ay hizmetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı telif ve tercüme Başkanlığı ve Bakanlık Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

İkinci dönem Biga, üçüncü ve dördüncü dönem Çanakkale Milletvekilliği yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası idi.

Tespit edilebilen eserleri şunlardır :

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0
0