Bestekârlar

Dr.Osman Şevki Uludağ

dr-osman-sevki-uludag

Dr.Osman Şevki Uludağ, 1889 yılında Bursa’da doğdu. 1912 yılında Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Verem ve Röntgen uzmanı oldu. Askeri doktor olarak 1922 yılına kadar cephelerde hekimlik görevi yaptı. Balkan Savaşına, Birinci Dünya Savaşına ve Millî Mücadeleye katıldı. 1914-1918 arasında Çanakkale, Dobruca ve Romanya cephelerinde bulundu. Anadolu’ya geçti ve Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesinde ve Eskişehir Cephesinde görev aldı.

1930 yılında malûlen emekliye ayrılarak askeri doktorluğa veda etti. Sivil hastahanelerde göreve başladı. Bursa ve İstanbul Eyüp Sultan Verem Dispanserlerinde başhekimlik yaptı.

1935 yılında milletvekilli seçildi 1935-1946 yıllarında V. VI, VII. dönem Konya milletvekili olarak TBMM’nde bulundu. Türk Musikisi Konservatuvarı açılması konusunda Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL’le çok şiddetli münakaşalar yaptı. Fakat başarılı olamadı.

1946 yılında İstanbul Tekel’de hekim olarak çalıştı. Verem Savaş Derneği Müfettişi olarak görev üstlendi Tıp tarihi üzerine çalışmalarda bulundu.

Musikiye çocuk denecek yasta iken başladı. Dellâlzâde’nin ögrencisi İsmail Efendiden meşk etti. Klasik üslûpta 120 kadar eser bestelemiştir.

Eserlerinden önemli bölümü TRT repertuvarındadır.

Eserlerinden bazılar şunlardır:
 • Acem Aşirân/Düyek (Ölmek Âsân Â’şıka.Söz: Nefî.)
 • Acem Kürdi Saz Semai
 • Bayati/Aksak (Gülüm Takmış. Takıştırmış)
 • Bestenigar/Aksak (Gözü Dünyâ’mı Görür).
 • Dilkeş-Hâverân / Aksak (Nev-bahâr Eyyâmıdır. Söz: R. M. Meric).
 • Dilkeş-Hâverân /Düyek (O Şûhu Bağda Gördüm. Söz: Nâili)
 • Evc/Aksak (Daldan Dala Konan Gönlüm, Her Gün Daha Yaramaz).
 • Evc/Sofyan (Iyan Hûn-i Ciğer Medd-i Nigâh-î Çeşm-i Pür-gûda).
 • Ferahfezâ / Aksak Semâî (Bâğ-zâr-î Aşka Girdim, Söz : A. Baykara).
 • Hicâz/ Aksak (Bir Elem Rüzgârı Gülşenlere Hicran Saldı).
 • Hicâz / Sofyân (Şu Dağların Tepesinde Bulut Var)
 • Hicâz Saz Semâîleri
 • Hümâyun Atatürk’e Mersiye (Koca Bir Güneştin Söz: N. Artam)
 • Hüseyni Yürük Semâî
 • Hüseyni/ Sofyan Oyun Havası
 • Hüseyni/ Aksak (Andıkça Hayâlin, Oluyor Rûhuma Hemdem
 • Hüseyni/ (Esmer Güzel).
 • Hüseyni/ (Ayrılık Çeşmesi).
 • Karcığar/Aksak (Çal Sevdiceğim, Söz: Tevfik Fikret),
 • Karcığar/Devr-i hindi (Beş On Tek Sâgar-i Meyle),
 • Kürdili-Hicâzkâr/Aksak (Nâzik Sanâ Çeşm-İ Eşkbârım, Söz : Nâcî),
 • Kürdili-Hicâzkâr/Devrihindi (İşte Benden, Nazra-İ Sehhârının),
 • Mahûr/Sofyan (İnme Turnam, İnme Sen Bu Pınara),
 • Muhayyerkürdi/Aksak (Frak neymis, hicran neymniş),
 • Nihavend/Sofyan Marş (Açtı Milet Yine Düşman Sefer),
 • Politika Şarkısı (İktidârı Partimiz Bir Gün Ele Alsın Da Gör),
 • Rast/Aksak (Cânım Gibi Hıfz Eyler İdim, Etmez İdim Fâş),
 • Rast/Aksak (Yuf Hârına Dehrin, Gül-i Gül-zârına Hem Yûf, Söz: Rûhi).
 • Rast/Aksak (Yansın Demişsin).
 • Sabâ-Zemzeme/Devr-i hindi (Sabalar Naklederken Söz: F A Aykaç)
 • Segâh/Devr-i hindi (Kimseler Yok, Haclemin Her Kûşesi Harâb).
 • Seddarabân/Aksak (Hicrânımı Peymâne-i Hâlinde Bıraksam)
 • Şehnâz/Devr-i hindi (Sevmeseydim Hiç. Kıskanır mıydım?),
 • Şehnâz/Değişmeli (Vâh O Genç Kalbe Ki. Söz H.Suat. Yalçın),
 • Tahir-Buselik/Aksak (Neler Oldu Bu Dehre)
 • Uşşak/Aksak (Geldi Cânân Meclise, Uşsâka Aydın Dideler).
 • Uşşak/Hafif Beste (Reng Alır Reng-i Şafak, Söz: A. Baykara),
 • Yegâh/Düyek (Ayartıp Bir Gül-endâmı, Söz Vâsıf)

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0
0