Blog

Hüseynî Makamı Dizisi

Hüseynî Makamı

Hüseynî; Türk Mûsikisinde, basit makamlar arasında yer alan bir makam ve aynı zamanda bir…
Dr.Osman Şükrü ŞENOZAN

Dr.Osman Şükrü Şenozan

Dr.Osman Şükrü ŞENOZAN; 1874 yılında Süleymaniye/ İstanbul’da doğdu. Bekçiler Kâhyası Ali Osman Efendi’nin oğludur.…
bayati-makami-dizisi

Bayati Makamı

Adını Oğuzlar’ın bir kolu olan Bayat Türkleri’nden aldığı düşünülen ve beş asırdan beri kullanıldığı…
manyasizade-refik-bey

Manyasizâde Refik Bey

Manyasizâde Refik Bey, 1854 yılında doğdu. Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) medeni…
Uşşak Makamı Dizisi

Uşşak Makamı

Uşşak Makamı; Türk Mûsikisinde, temel ya da ana bir makamdır. Uşşak kelime anlamı olarak…
ahmet-rasim-bey

Ahmed Rasim Bey

Ahmed Rasim Bey, 1864 yılında İstanbul’da Sarıgüzel’de doğdu. Babası Kıbrıslı Menteşeoğlu Bahaddin Efendi, annesi…
Rast Makamı Dizisi

Rast Makamı

Türk Mûsikisinin en temel makamı sayılan râst makamı basit makamlar arasında yer alır.  Farsça’da…
samih-rifat

Samih Rifat

Samih Rifat, 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Eğitim aldı. Memuriyet hayatına İstanbul Belediyesinde başladı.…
Kürdî Makamı Dizisi

Kürdî Makamı

Kürdî; Türk Mûsikisinde, basit makamlar arasında yer alan bir makam ve aynı zamanda bir…
Rüştü Şardağ

Rüştü Şardağ

Rüştü Şardağ, babasının alay kâtibi olarak görev yaptığı Halep’te 1915 yılında doğdu. Aslen Elbistanlı…
0
0