Bestekârlar

Manyasizâde Refik Bey

manyasizade-refik-bey

Manyasizâde Refik Bey, 1854 yılında doğdu. Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) medeni hukuk profesörü ve Yargıtay üyesi Manyasizâde Rauf Bey’in oğludur.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kavala ve Selanik kentlerinde avukatlık ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. Yeni Osmanlılar’a katıldı. Genç yaşta Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde profesör olarak görev aldı. İttihad ve Terakki Cemiyetine üye olduğu için profesörlük görevine son verildi.

1908’de İkinci Meşrutiyetin ilk meclisinde İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. İlk kabinede Zabtiye Nazırlığı’na (Polis ve Jandarma Bakanlığına) getirildi. Çok kısa süre sonra bu görevden istifa etti. Sadrazam Kamil Paşa ve Hilmi Paşa hükümetlerinde Adliye Bakanlığı görevlerini üstlendi. İstanbul Barosu Başkanlığına seçildi. Döneminin ünlü avukatlarındandı. Sultan Abdülaziz’e suikast yapıldığı gerekçesiyle Yıldız Mahkemesinde Sadrazam Ahmet Mithat Paşa ve sanıklarını savunmuştu.

Başta Namık Kemal olmak üzere hürriyet mücadelesinin ünlü isimleri ile yakın dostluğu vardı. 4 Mart 1909 tarihinde 55 yaşında iken öldü. Fatih’te Kovacılar Kabristanına defnedildi.

Değerli bir müzisyendi. Gizli siyasi faaliyetlere çok zaman ayırması nedeniyle fazla eser vermedi. Ünlü bestekâr İshak Varon’a ve müzisyen avukat Hüseyin Tav’a meşk etmişti.

Güftesini Namık Kemal’in yazdığı sengin semai usulündeki sûznak şarkısı büyük takdir kazandı.

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0
0