İçeriğe geç
Anasayfa » Ney Blog

Ney Blog

Sipariş Üzerine Ney Yapımı Hk.

Ney üflemek isteyenlere, yeni bir ney satın almayı düşünenlere veya hazır ney almak yerine tamamen istediği şekilde kendine özgü bir ney açtırmak isteyenler için hazırladığımız ney yapım hizmetimizi duyurmak isteriz. Bir form tasarladık. Aşağıda gördüğünüz forma siz isteklerinizi yazın, sizinle iletişime geçelim ve istediğiniz gibi imal edelim, size özel olsun.

Mesnevi’de Ney

Dinle, bu ney nasıl hikâye ediyor, ayrılıklardan nasıl şikayet ediyor. Beni kalmışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş kalp isterim ki, derdimi açayım. Aslından uzak düşen kişi, yine kavuşma zamanını arar. Ben her toplulukta ağlayıp inledim. Kötü hâllilerle de eş oldum, iyi hâllilerle de. Herkes kendi düşüncesine göre benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı. Benim sırrım feryadımdan uzak değildir, ancak her gözde, kulakta o nur yok. Ten candan, can da tenden gizli kapaklı değildir, lâkin canı görmek için kimseye izin yok. Bu neyin sesi, așk hüznünün ateşidir, hava değil…Kimde bu ateş yoksa, kendisi de yok olsun!.. Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür, aşk coșkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür. Ney, dosttan ayrılan kişinin arkadaşıdır. Onun perdeleri, perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir, hem bir panzehir, ney gibi hem bir hemdem, hem bir müştak kim gördü? Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte, Mecnun aşkının hikâyelerin söylemektedir. Bu aklın mahremi akılsızdan başkası değildir. Bizim kederimizden günler, vakitsiz bir hale geldi; günler yanışlarla yoldaş oldu.… Daha fazlasını oku »Mesnevi’de Ney

40 Makam 40 Anlam

  • ŞahaNey 

RAST: Birlik anlamına gelir DÜGAH: Derdin içindeki derman SEGAH: Sonsuzluğa çağrı ÇARGÂH: Aşkta yok olmak NEVA: Sevgiliye çağrı HÜSEYNÎ: Aşk ağıdı EVÇ: Yücelik ACEM: Ruh inceliği YEGÂH: Aşk suskunluğu ACEM AŞÎRÂN: Yaşam coşkusu ŞEVKEFZA: Hüzün içinde lütuf SULTANYEGÂH: Gece mutluluğu FERAHFEZA: Mutluluk veren lütuf ŞEDD-İ ARABAN: Aşkta güzelleşmek SÛZİDiL: Gönül yangını SABÂ: Sonsuzluk Esintisi BESTENİGÂR: Sevgiliye Hasret FERAHNÂK: Bahar Neşesi SUZÎ DİLARA: (III.Selim) Ateş saçan aşk MÂHÛR: Sevincin Zirvesi NİKRÎZ: Aşkın verdiği cesaret SÛZÎNAK: Aşk ateşi KÜRDÎLİ HÎCAZKÂR: Yakıcı hüzün HÎCAZKÂR: Aşkta sebat NİHÂVENT: Aşk sevinci NEVESER: Gönül ferahlığı ACEMKÜRDÎ: Lütfedilen mutluluk UŞŞÂK: Aşıklar makamı, yalnızca aşk BEYÂTÎ: Aşkın verdigi şevk KARCÎGÂR: Mutluluğu arayış ISFAHÂN: Aşka Feda Olmak MUHAYYER: Ayrılık feryadı GERDÂNİYYE: Aşk çilesinden şikayet BÛSELİK: Aşk sırlarını açmak HİSÂR-BÛSELÎK: Tatlı buseler HİCÂZ: Aşktan yanmak ŞEHNÂZ: Sevgilinin güzeliği MÜSTEÂR: Dünyaya susmak, ötelere konuşmak HÜZZÂM: Parlak hüzün HİSÂR: Sevgilinin nazı (Alıntıdır) Dr.Savaş Şafak BARKÇİN

Neyden Ses Çıkartma ve Oturuş Pozisyonu

Ney ağızda sağ ya da sol tarafta tutulabilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir kural yoktur. Dudakların başparenin içine girmemesi ya da çok fazla dışında tutulmaması gerekir. Nefesin 3/4’ü içeri, 1/4’ü dışarı gidecek şekilde üflenir (Aşağıda bu oran gösterilmiştir.) Dışarı giden havaya “fosurtu” denir. Fosurtu ne kadar az olursa, neyden o kadar kaliteli ve güzel ses çıkar. Ayrıca neye nefes verirken yanakların şişerek havanın ağzın içinde depolanmasını engellemek gerekir. İlk bir ya da iki hafta oturuş pozisyonu yapmadan ve elleri deliklerin üzerine koymaya çalışmadan, neyi dudağımıza her koyuşumuzda kaliteli bir ses çıkartana kadar bunun üzerinde çalışılması gerekir. Aksi takdirde oturuş ve tutuş pozisyonuna geçildiğinde netice alınması zorlaşır. Bu çalışma başlangıçta biraz sıkıntı verebilir. Çünkü yakalanan ses bir sonraki çalışmada kaybolabilir. Bunun için her gün en az iki saat sadece uzun ses çalışması yapmak gerekir. Bir ya da iki haftanın sonunda ney her ele alındığında ses Çıkartılabiliyorsa tutuş ve oturuş pozisyonuna geçilebilir demektir. Tutuş ve Oturuş Pozisyonu. (Sol el üstte tutuş pozisyonuna göre anlatılmıştır.) Delikler parmakların orta boğumlarına gelecek şekilde kapatılır. Delikleri… Daha fazlasını oku »Neyden Ses Çıkartma ve Oturuş Pozisyonu

Neyin Ayrılıktan Şikayeti

“Şu Ney’in neler söylediğini can kulağı ile dinle, o ayrılıktan şikâyet etmektedir. Ney kendine has bir hal dili ile diyor ki:  “ Kestiler sazlık içinden” der beni, Dinler ağlar hem kadın hem er beni. “ “Beni kamışlıktan kestiklerinden beri, feryadımdan duygulu erkek de, kadın da inlemekte ve ağlamaktadır. Şu var ki beni dinleyen her insan, benim neler dediğimi anlayamaz, Benim feryadımı duyamaz.  Beni anlamak, beni duymak için, ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli bir insan isterim ki, acılarımı, dertlerimi ona anlatayım. “ Aslından, vatanından ayrı düşmüş, oradan uzaklaşmış kişi, orada geçirmiş olduğu mutlu zamanları arar, o zamanı tekrar yaşamak ister, ayrıldığı sevgiliye tekrar kavuşmayı arzu eder. Ben her mecliste, her toplulukta, inledim, ağladım, durdum. Ben, huysuz insanlarla da, iyi insanlarla da düşüp kalktım… Ney, tasavvufta nefsânî arzularından kurtulmuş, ilâhî sevgi ile dolmuş kâmil insanın sembolüdür. Ney, kamışlıktan ayrı düştüğü için inlemektedir. İnsan da, ezeldeki ruh âleminden dünyaya sürgün edilmiştir. Hakk’tan ayrı düştüğü için muzdariptir. Dünyada yaşadığı müddetçe acılar, hastalıklar, belâlar içinde çırpındıkça insan, ruh âlemindeki mutluluğunun özlemini duyacak, yabancı olduğu ve sürgün gibi yaşadığı dünyadan kurtuluş yollarını… Daha fazlasını oku »Neyin Ayrılıktan Şikayeti

Mevlevilik’te Ney ve Mevlevi Ayini

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki en ilkel toplumlarda dahi müzik ve din iç içedir. İnsanın ve de tüm kainatın hiçlik sahasından varlık sahasına intikali yaratıcının “Kün!” (Ol!) nidasıyla, yani bir sesle başlamıştır. Daha sonra ise insana özel olarak “Elestü bi’rabbiküm” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) nidası, Yüce Yaratıcının insanı muhatap kabul etmesidir. Diğer taraftan yaratılmış ne varsa hepsinin sonu da tabiri caizse bir enstrümanın sesiyle; İsrafil (a.s.)’ın “Sûr’a üfleyişiyle gerçekleşecektir. İki ses arasındaki bu evrenin içindeki en değerli varlık olan insanın, belki de içinde taşıdığı ilahi nefes dolayısıyla [Onun (Adem’in) şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın. Hicr29.] güzel sese karşı her zaman ilgisi olmuştur. Bu sebepler çerçevesinde dinin güzel sesten mahrum bırakılması söz konusu değildir. Cami ve tekke musikimizin muazzam gelişmişliği de bunun delili hükmündedir. Sesin ruh ve madde üzerindeki etkisi üzerine yapılmış bir çok araştırma da bize sesin görünmez ama büyük etkilerini göstermektedir. Tabi ki bu yazı bilimsel bir makaleden çok şahsıma ait bir deneme yazısı hükmünde olduğundan, bu bilimsel çalışmalardan detaylı… Daha fazlasını oku »Mevlevilik’te Ney ve Mevlevi Ayini

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım
tr_TR
X