Skip to content
Home Page » Ney Blog » Parliamentary Composers-11

Parliamentary Composers-11

DR. OSMAN ŞEVKi ULUDAĞ

He was born in Bursa in 1889. He graduated from the Military Medical School in 1912. Became a TB and X-ray specialist. As a military doctor, he worked as a physician on the front lines of war until 1922. He participated in the Balkan War, the First World War and the National Independence War. He was on the Çanakkale, Dobruja and Romania fronts between 1914-1918. He moved to Anatolia and worked in the Ministry of National Defense Health Department and Eskişehir Front.

He retired in 1930 due to medical reasons and forcibly left his duty as a military doctor. He started working in civil hospitals. He worked as chief physician in Bursa and Istanbul Eyüp Sultan Tuberculosis Dispensaries.

He was elected as a deputy in 1935. Between 1935-1946, V. VI, VII. period, he was in the Turkish Grand National Assembly as a deputy from Konya. He had fierce quarrels with Education Minister Hasan Ali YÜCELabout not opening the Turkish Music Conservatory. But he was not successful.

He worked as a doctor in Istanbul Tekelin 1946. He worked as the Inspector of Tuberculosis Association. He worked on the history of medicine.

He loved music when he was a child. He learned from the student of Dellâlzâde, İsmail. He composed about 120 works in classical style.

Most of his works are in the TRT repertoire.

Some of his works are:

 • Acem Aşirân/Düyek (Ölmek Âsân Â’şıka.Söz: Nefî.)
 • Acem Kürdi Saz Semai
 • Bayati/Aksak (Gülüm Takmış. Takıştırmış)
 • Bestenigar/Aksak (Gözü Dünyâ’mı Görür).
 • Dilkeş-Hâverân / Aksak (Nev-bahâr Eyyâmıdır. Söz: R. M. Meric).
 • Dilkeş-Hâverân /Düyek (O Şûhu Bağda Gördüm. Söz: Nâili)
 • Evc/Aksak (Daldan Dala Konan Gönlüm, Her Gün Daha Yaramaz).
 • Evc/Sofyan (Iyan Hûn-i Ciğer Medd-i Nigâh-î Çeşm-i Pür-gûda).
 • Ferahfezâ / Aksak Semâî (Bâğ-zâr-î Aşka Girdim, Söz : A. Baykara).
 • Hicâz/ Aksak (Bir Elem Rüzgârı Gülşenlere Hicran Saldı).
 • Hicâz / Sofyân (Şu Dağların Tepesinde Bulut Var)
 • Hicâz Saz Semâîleri
 • Hümâyun Atatürk’e Mersiye (Koca Bir Güneştin Söz: N. Artam)
 • Hüseyni Yürük Semâî
 • Hüseyni/ Sofyan Oyun Havası
 • Hüseyni/ Aksak (Andıkça Hayâlin, Oluyor Rûhuma Hemdem
 • Hüseyni/ (Esmer Güzel).
 • Hüseyni/ (Ayrılık Çeşmesi).
 • Karcığar/Aksak (Çal Sevdiceğim, Söz: Tevfik Fikret),
 • Karcığar/Devr-i hindi (Beş On Tek Sâgar-i Meyle),
 • Kürdili-Hicâzkâr/Aksak (Nâzik Sanâ Çeşm-İ Eşkbârım, Söz : Nâcî),
 • Kürdili-Hicâzkâr/Devrihindi (İşte Benden, Nazra-İ Sehhârının),
 • Mahûr/Sofyan (İnme Turnam, İnme Sen Bu Pınara),
 • Muhayyerkürdi/Aksak (Frak neymis, hicran neymniş),
 • Nihavend/Sofyan Marş (Açtı Milet Yine Düşman Sefer),
 • Politika Şarkısı (İktidârı Partimiz Bir Gün Ele Alsın Da Gör),
 • Rast/Aksak (Cânım Gibi Hıfz Eyler İdim, Etmez İdim Fâş),
 • Rast/Aksak (Yuf Hârına Dehrin, Gül-i Gül-zârına Hem Yûf, Söz: Rûhi).
 • Rast/Aksak (Yansın Demişsin).
 • Sabâ-Zemzeme/Devr-i hindi (Sabalar Naklederken Söz: F A Aykaç)
 • Segâh/Devr-i hindi (Kimseler Yok, Haclemin Her Kûşesi Harâb).
 • Seddarabân/Aksak (Hicrânımı Peymâne-i Hâlinde Bıraksam)
 • Şehnâz/Devr-i hindi (Sevmeseydim Hiç. Kıskanır mıydım?),
 • Şehnâz/Değişmeli (Vâh O Genç Kalbe Ki. Söz H.Suat. Yalçın),
 • Tahir-Buselik/Aksak (Neler Oldu Bu Dehre)
 • Uşşak/Aksak (Geldi Cânân Meclise, Uşsâka Aydın Dideler).
 • Uşşak/Hafif Beste (Reng Alır Reng-i Şafak, Söz: A. Baykara),
 • Yegâh/Düyek (Ayartıp Bir Gül-endâmı, Söz Vâsıf)
You may also want to read this article  Parliamentary Composers - 3

Parliamentary Composers - 1 / Muhittin AKYÜZ

Parliamentary Composers - 2 / Rüştü ŞARDAĞ

Parliamentary Composers - 3 / Samih RİFAT

Parliamentary Composers - 4 /Ahmed Rasim Bey

Parliamentary Composers -5 / Kâzım KARABEKİR

Parliamentary Composers -6 / Yılmaz ÖZTUNA

Parliamentary Composers -7 / Manyasizâde Refik Bey

Parliamentary Composers - 8 / Necip MİRKELAMOĞLU

Parliamentary Composers - 9 / Hasan Ali YÜCEL

Parlamenter Bestekarlar – 10 / Dr. Osman Şükrü ŞENOZAN

Parliamentary Composers - 12 / Güneş MÜFTÜOĞLU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım
en_US
X