Ney Blog

What to Make Sound From Ney

Making a sound from ney does not actually require very special and hidden skills. By paying attention to just a few tricks, you can come to the situation where you can make a sound and play ney in a short time. First of all, you should keep ney as all note holes are uncovered. Then you have to find your blowing direction (right or left). After you find the side that is comfortable and does not tire your lips, start blowing on that side. If you are blowing with the right side of your lip, you will be left-handed (left hand above) neyzen.Pay Attention To These While Blowing. After bringing your lip closer to the head (başpare) of ney at an angle of about 20 degrees (between 15-30 degrees), try to blow it with a medium light (like a whistle). Try this over and over again, tirelessly. If there is no sound, change your angle by slightly moving ney and try again, the important thing here is that no air comes out from the part where you put your lip. Make this exercise repeatedly and with slightly changing the angle until it sounds appropriate. By the way, you should not forget that you have to blow into ney. Read More »What to Make Sound From Ney

Share this post

Parliamentary Composers-6

YILMAZ ÖZTUNA Abdullah Tahsin Yılmaz Öztuna was born on September 20, 1930 in Vezneciler, Istanbul. His father is Mehmet Muhiddin Öztuna and his mother is Ayşe Süreyya. Yılmaz Öztuna, who started primary school in 1936, completed his secondary education at New College. Öztuna, who went to France for his higher education, enrolled at the Institute of Political Science at Paris University. He returned to Turkey to complete his military service in 1953-1954. After completing his basic education at the Supply School in Istanbul, he completed his military service in Erzurum, Sarıkamış and Selimiye. In 1954 he continued in the Higher Division of Civilization Française and Alliance Française in Sorbonne. In 1957 he returned to Turkey after completing his higher education in France. Read More »Parliamentary Composers-6

Share this post

Parliamentary Composers-5

  • ŞahaNey 

KÂZlM KARABEKİR He was born in Istanbul in 1882. He graduated from Fatih Military High School in 1896, Kuleli Military High School in 1899 and Military Academy in 1902. After completing War Academy in 1905, he was appointed to Manastır as Staff Captain. After the Second Constitutional Monarchy, he was appointed as the staff officer of the 3rd Division of 2nd Army in Edirne. He served in the Operations Army during the 31 March Incident (1909). He participated in the Balkan Wars of 1912 and fought in the defense of Edirne. In 1915, he became the chief of staff of German Marshal Von dor Goltz with the rank of colonel and served in Iraq. In 1916 he fought with the British as the commander of the 18th Corps and took Kutü'l Amare. While he was the commander of the 2nd Corps in 1918, he also acted as the commander of the 2nd Army. He took Erzurum and Erzincan from the Armenians. He invaded the regions where the Armenians lived and Iranian Azerbaijan and removed the British from the region. In the same year, he was promoted to the rank of Major General. Read More »Parliamentary Composers-5

Share this post

Parliamentary Composers-4

  • ŞahaNey 

Ahmet Rasim Bey He was born in 1864 in Sarigüzel, Istanbul. His father is Menteşeoğlu Bahaddin from Kıbrıs and his mother is Mrs. Nevher. Ahmed Rasim, who studied at the neighborhood school, entered Darüşşafaka in 1875. He studied here for eight years. He graduated in 1883 and ranked first. He worked in the Technical Office of the Post and Telegraph Ministry. He gave his resignation after working for a year and a half. For a short time, he was a member of the Ministry of Education Inspection Board.He started journalism with the encouragement of Ahmet Mithat. From 1891 he was recognized as one of the famous writers of Bâbıâli. He was elected as a deputy for Istanbul in 1927 during the Republic period. He came to Ankara and started to live in an inn room due to lack of money Read More »Parliamentary Composers-4

Share this post

Parliamentary Composers-3

  • ŞahaNey 

SAMİH RİFAT 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Eğitim aldı. Memuriyet hayatına İstanbul Belediyesinde başladı. Aynı zamanda gazetecilik yapıyordu. 1894’den 1916’ya kadar İkdam’da, Sabah’ta, Resmi Gazete’de, Maarifta senelerce baş yazar ve yazarlık yaptı. Meşrutiyetin ilanında İçişleri Bakanlığı yazı işleri haberleşme özel kalem yöneticisiydi. Dokuz ay sonra vekaleten Çanakkale Mutasarrıflığına gönderildi. 31 Mart hadisesindeki çalışmalarının takdiri ile asaleten atandı. İki buçuk sene sonra birinci derece memuriyetle Karesi (Balıkesir) Müsteşarlığına, sekiz ay sonra Konya Valiliğine tayin edildi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin kapatılması üzerine diğer birçok valilerle beraber merkeze alındı. Beş ay sonra Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasından sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 1912 yılında Trabzon Valiliğine tayin edildi. Seferberlik sırasında Erzurum Valiliğine nakledildi fakat gidemedi. Tekrar Konya Valisi oldu. Anadolu’da 36 ay hizmetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı telif ve tercüme Başkanlığı ve Bakanlık Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. İkinci dönem Biga, üçüncü ve dördüncü dönem Çanakkale Milletvekilliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babası idi. Tespit edilebilen eserleri şunlardır : Hüzzam Nefes “Hezârân Per Açıp Rengi Ziyadan“ Uşşak Nefes “Ezelden Âşıkım Ben Muhammed Mustafa’ya“ Parlamenter Bestekarlar – 1 / Muhittin AKYÜZ Parlamenter Bestekarlar – 2 / Rüştü ŞARDAĞ Parlamenter Bestekarlar – 4 / Ahmed Rasim BEY Parlamenter Bestekarlar-5 / Kâzım KARABEKİR

Share this post

Parliamentary Composers-2

  • ŞahaNey 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ Babasının alay kâtibi olarak görev yaptığı Halep’te 1915 yılında doğdu. Aslen Elbistanlı olan Mehmet Atıf Bey ile Kadirriye tarikatına mensup Melek Hanım’ın oğludur. 1936’da Balıkesir öğretmen Okulu’nu, 1938’de, Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Bazı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı Türk Ansiklopedisi adlı eserin hazırlıklarında danışmanlık yaptı. 1950’de, İzmir Belediyesinde genel sekreterlik görevine atandı. Aynı yıl yayına başlayan İzmir Radyosu’nda müdürlük görevini de yürüttü. 1960’da, Ortadoğu, Amme İdare Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1967’ye kadar, Belediyedeki görevinin yanında, Ege Üniversitesi ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinde dersler verdi. 1967’de, İzmir Belediye Başkan Yardımcısı iken emekli oldu. 1983-1987 arasında İzmir Milletvekili olarak mecliste görev yaptı. 1988’de bir süre Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarında Türk Müziği Edebiyatı dersleri verdi. Tüm bu yıllar içinde birçok gazete ve dergiye, politika ve edebiyat konulu yazılar yazdı. Farsça’dan çeviriler yaptı. Yazmış olduğu birçok şiir, değişik bestecilerce bestelendi. Çeşitli bilimsel ve kültürel toplantılar ve müzik kongreleri için bildiriler hazırladı. Babasının özendirmesiyle musiki çalışmalarına başladı. İlk derslerini babasından aldıktan sonra değerli hocalardan istifade etti. Lemi Atlı’dan yararlandı. Tarikata mensup bir aileden geldiği için dini musiki ile yakından meşgul oldu. Üsküdar Musiki Cemiyetinden yararlandı ve daha sonra bu cemiyette görevler de üstlendi. İlk şarkısı “Bahçemde safa hükmediyorken solayım” mısrası ile başlayan rast makamındaki şarkıdır. Kitapları: Ömer Hayyam’ın Rübaileri Farsça’dan Çeviri Perişan Baba Taher ve Çitf Beyitleri Şiraz’lı Hafız’dan… Read More »Parliamentary Composers-2

Share this post

Parliamentary Composers-1

  • ŞahaNey 

MUHİTTİN AKYÜZ İstanbul’da 1869 yılında doğdu. Şevki Bey’in oğludur. 1888 yılında Harbiye’yi bitirerek orduya intisap etti. 1897 yılında Yunan savaşına katıldı. 1914 yılında generalliğe yükseldi. Milli Mücadeleye katıldı. Adana komutanlığı, valiliği görevlerini üstlendi. Daha sonra TBMM Hükümetinin temsilcisi olarak Tahran ve Kahire Büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuştur. 1931 yılında Kars Milletvekili olarak Meclis’e girdi ve ölüm tarihi olan 13 Ekim 1940 tarihine kadar milletvekili olarak görev yaptı. Tespit edilebilen eserleri şunlardır: Kürdili-Hicazkâr / Aksak: “Gidelim Semt-i Fener’e Gece Gündüz Çakalım.“ Rast / Düyek: “Vatan Marşı – Cümle Millet Ferahladı.“ Parlamenter Bestekarlar – 2 / Rüştü ŞARDAĞ Parlamenter Bestekarlar – 3 / Samih RİFAT Parlamenter Bestekarlar – 4 / Ahmed Rasim BEY Parlamenter Bestekarlar-5 / Kâzım KARABEKİR

Share this post

How to Lubricate Ney?

  • ŞahaNey 

Since it is not possible for a moist substance to absorb oil into its pores; the ney should not be blown/played in the day of lubrication, therefore it’s inside should be dry. Başpâre must be removed (it should not be forced) before lubrication. If Baspare is made of a substance that needs to be oiled, it should be oiled separately.Although Ney can be lubricated in various ways, the oil should be drained for at least 4-5 hours after process, and the outside should be cleaned with a dry and lint-free cloth. Read More »How to Lubricate Ney?

Share this post

About Ney Manufacture with Order

  • ŞahaNey 

We would like to announce our ney manufacture service that we have prepared for those who want to play ney, those who are thinking of buying a new ney, or those who want to make a completely unique ney instead of buying ready-made ney. We designed a form. You write your wishes in the form you see below, we will contact you and let us manufacture as you wish, make it special for you.

Share this post