Home Page » Arşiv neyzenmhmd

neyzenmhmd

What is improvisation? How is it done?

Taksim Nedir? Taksim; sözlükte bölmek, parçalamak gibi anlamları ifade ederken, musiki terimi olarak, bir makam üzere karar kılmak (bitirmek) şartıyla musiki nota seyir kurallarına uyarak makam veya makamların özelliklerini ana hatlarıyla da olsa göstermek kaydıyla, tamamen sanatçının kendi melodik dünyasını ve kabiliyetini sergilediği anlık ve içinden geldiği gibi, yani bir başka deyişle doğaçlama olarak icra ettiği saz musikisi (enstrümantal) çeşididir. Dolayısıyla taksim yapmak/etmek, nota kağıdına dökmeksizin, belli bir usule (ritme) bağlı kalmaksızın anlık yapılan bestenin adıdır dersek sanırım yanılmayız. Taksim, Türk Musikisinin en köklü ve temel icra çeşitlerindendir. Tertip edilen bütün musiki organizasyonları evvela taksimle başlar. Bu organizasyonlarda icra edilecek olan eserlerin makam veya makamlarının taksim sayesinde hem dinleyicinin hem de icracıların kulaklarına tanıtılarak zihnen hazırlanması sağlanır. Elbette yalnızca bu tarz musiki meclislerinin başında değil, münferit olarak da taksim her zaman ilgi görmüş ve icracıların kendilerini geliştirmek istedikleri en önemli formlardan biri olmuştur. Zira taksim, musiki anlamında icracının o güne kadar öğrendiklerinin ve geçirdiği evrelerin ve hatta günlük hayatında yaşadığı tüm hissiyatın özeti niteliğindedir. Peki Taksim Nasıl Yapılır? Aslında bu sorunun tam anlamıyla somut bir cevabı olmamakla birlikte temel kurallarından bahsetmek mümkündür.  Taksim yapabilmek için tüm makamların olmasa da en azından taksim yapmak istediğiniz makamın temel yapısal özelliklerini  bilmeniz gerekir. Bu özellikler ise şöyle sıralanabilir: Karar sesi: Makamın bitiş sesidir. Makamın en temel karakteristik özelliğidir. Seyir: Makamın icra edileceği nota aralığıdır. Örneğin: Rast Makamının seyri… Read More »What is improvisation? How is it done?

Ney in Mevlevi and Mevlevi Rite

Research shows that even in the most primitive societies, music and religion are intertwined. The existence of man and the whole universe is started with the instruction "Kün (Be)!", with a voice. Later, the question of "Elestü bi’rabbikum" (Am I not your Lord?) is that the Almighty Creator accepts human as the interlocutor. On the other hand, the end of everything created will be from the sound of an instrument, so to speak; It will come true when Israfil blows to Sur. Man, who is the most precious being in this universe between two voices, has always had an interest in the beautiful voice, perhaps because of the divine breath [When I complete his (Adam's) shape and blew my soul into him, immediately prostrate for him. Hicr29.] within. For these reasons, religion cannot be deprived of the beautiful sound. The enormous development of our mosque and lodge music is also proof of this. A lot of research on the effect of sound on spirit and matter shows us the invisible but great effects of sound. Of course, I will not talk about these scientific studies in detail, since this article is more like an essay written for me than a scientific article. As the music community knows, the dervish lodges are like music nests in the public eye, and especially the Mevlevi tekkes served as conservatories, and this situation has continued for centuries. Undoubtedly, Mevlana Celâleddin-i Rûmi 's value and meaning to music, ney and rebab among Turkish musical instruments, and the meaning he attributes, are quite effective in this case. The mention of ney in the first line of the first twelve couplets of Mesnevî-i Şerif... Read More »Ney in Mevlevi and Mevlevi Rite