Anasayfa » Arşiv ŞahaNey » Sayfa 3

ŞahaNey

Yönetici Biyografi bilgileri HAKKIMDA sayfasında paylaşılmıştır.

40 Makam 40 Anlam

  • ŞahaNey 

RAST: Birlik anlamına gelir DÜGAH: Derdin içindeki derman SEGAH: Sonsuzluğa çağrı ÇARGÂH: Aşkta yok olmak NEVA: Sevgiliye çağrı HÜSEYNÎ: Aşk ağıdı EVÇ: Yücelik ACEM: Ruh inceliği YEGÂH: Aşk suskunluğu ACEM AŞÎRÂN: Yaşam coşkusu ŞEVKEFZA: Hüzün içinde lütuf SULTANYEGÂH: Gece mutluluğu FERAHFEZA: Mutluluk veren lütuf ŞEDD-İ ARABAN: Aşkta güzelleşmek SÛZİDiL: Gönül yangını SABÂ: Sonsuzluk Esintisi BESTENİGÂR: Sevgiliye Hasret FERAHNÂK: Bahar Neşesi SUZÎ DİLARA: (III.Selim) Ateş saçan aşk MÂHÛR: Sevincin Zirvesi NİKRÎZ: Aşkın verdiği cesaret SÛZÎNAK: Aşk ateşi KÜRDÎLİ HÎCAZKÂR: Yakıcı hüzün HÎCAZKÂR: Aşkta sebat NİHÂVENT: Aşk sevinci NEVESER: Gönül ferahlığı ACEMKÜRDÎ: Lütfedilen mutluluk UŞŞÂK: Aşıklar makamı, yalnızca aşk BEYÂTÎ: Aşkın verdigi şevk KARCÎGÂR: Mutluluğu arayış ISFAHÂN: Aşka Feda Olmak MUHAYYER: Ayrılık feryadı GERDÂNİYYE: Aşk çilesinden şikayet BÛSELİK: Aşk sırlarını açmak HİSÂR-BÛSELÎK: Tatlı buseler HİCÂZ: Aşktan yanmak ŞEHNÂZ: Sevgilinin güzeliği MÜSTEÂR: Dünyaya susmak, ötelere konuşmak HÜZZÂM: Parlak hüzün HİSÂR: Sevgilinin nazı (Alıntıdır) Dr.Savaş Şafak BARKÇİN

Neyden Ses Çıkartma ve Oturuş Pozisyonu

Ney ağızda sağ ya da sol tarafta tutulabilir. Bu konuyla ilgili herhangi bir kural yoktur. Dudakların başparenin içine girmemesi ya da çok fazla dışında tutulmaması gerekir. Nefesin 3/4’ü içeri, 1/4’ü dışarı gidecek şekilde üflenir (Aşağıda bu oran gösterilmiştir.) Dışarı giden havaya “fosurtu” denir. Fosurtu ne kadar az olursa, neyden o kadar kaliteli ve güzel ses çıkar. Ayrıca neye nefes verirken yanakların şişerek havanın ağzın içinde depolanmasını engellemek gerekir. İlk bir ya da iki hafta oturuş pozisyonu yapmadan ve elleri deliklerin üzerine koymaya çalışmadan, neyi dudağımıza her koyuşumuzda kaliteli bir ses çıkartana kadar bunun üzerinde çalışılması gerekir. Aksi takdirde oturuş ve tutuş pozisyonuna geçildiğinde netice alınması zorlaşır. Bu çalışma başlangıçta biraz sıkıntı verebilir. Çünkü yakalanan ses bir sonraki çalışmada kaybolabilir. Bunun için her gün en az iki saat sadece uzun ses çalışması yapmak gerekir. Bir ya da iki haftanın sonunda ney her ele alındığında ses Çıkartılabiliyorsa tutuş ve oturuş pozisyonuna geçilebilir demektir. Tutuş ve Oturuş Pozisyonu. (Sol el üstte tutuş pozisyonuna göre anlatılmıştır.) Delikler parmakların orta boğumlarına gelecek şekilde kapatılır. Delikleri kapatma pozisyonu yüzük parmakların 1, boğumlarına denk gelebilir. Serçe parmaklar boşta kalmalıdır. Sağ elin başparmağı ile neye alt kısımdan destek verilir. Sol elin başparmağı arka perdeyi kapatmalıdır. Bu şekilde hafifçe gövdeden öne doğru eğilerek sağ el-ney-diz birbirine değecek şekilde sağ diz üzerine konur. Eğer ney sağ el üstte kalacak şekilde üfleniyorsa bu tutuş diğer el-diz-parmaklar… Daha fazlasını oku »Neyden Ses Çıkartma ve Oturuş Pozisyonu

Neyin Ayrılıktan Şikayeti

“Şu Ney’in neler söylediğini can kulağı ile dinle, o ayrılıktan şikâyet etmektedir. Ney kendine has bir hal dili ile diyor ki:  “ Kestiler sazlık içinden” der beni, Dinler ağlar hem kadın hem er beni. “ “Beni kamışlıktan kestiklerinden beri, feryadımdan duygulu erkek de, kadın da inlemekte ve ağlamaktadır. Şu var ki beni dinleyen her insan, benim neler dediğimi anlayamaz, Benim feryadımı duyamaz.  Beni anlamak, beni duymak için, ayrılık acısı çekmiş, gönlü yaralanmış, içli bir insan isterim ki, acılarımı, dertlerimi ona anlatayım. “ Aslından, vatanından ayrı düşmüş, oradan uzaklaşmış kişi, orada geçirmiş olduğu mutlu zamanları arar, o zamanı tekrar yaşamak ister, ayrıldığı sevgiliye tekrar kavuşmayı arzu eder. Ben her mecliste, her toplulukta, inledim, ağladım, durdum. Ben, huysuz insanlarla da, iyi insanlarla da düşüp kalktım… Ney, tasavvufta nefsânî arzularından kurtulmuş, ilâhî sevgi ile dolmuş kâmil insanın sembolüdür. Ney, kamışlıktan ayrı düştüğü için inlemektedir. İnsan da, ezeldeki ruh âleminden dünyaya sürgün edilmiştir. Hakk’tan ayrı düştüğü için muzdariptir. Dünyada yaşadığı müddetçe acılar, hastalıklar, belâlar içinde çırpındıkça insan, ruh âlemindeki mutluluğunun özlemini duyacak, yabancı olduğu ve sürgün gibi yaşadığı dünyadan kurtuluş yollarını arayacaktır. Mesnevi’den Seçmeler  Aşk ile öyle bir alevdir ki parlayınca sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. RUMİ (Alıntıdır) Kaynak: Demet Yıldırım