ŞahaNey

Yönetici Biyografi bilgileri HAKKIMDA sayfasında paylaşılmıştır.

Neyin Yapısı ve Parçaları

Ney hangi parçalardan oluşur? Neyin yapısal özelliklerine değinecek olursak; İki ucu açık silindirik bir yapıya sahip olan ve yapımına “nasıl imal ediyoruz” başlığı altında yer verdiğimiz ney hangi parçalardan oluşur? Ney kamış, parazvâne ve başpâre olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Neyi Oluşturan Parçalar 1-Kamış: Birbirine eşit uzunlukta dokuz boğumdan oluşan, et kalınlığı fazla olmayan, dış cidarı sert ve dayanıklı, uygun zamanda kesilerek kurutulmuş bir kamış; neyin ana malzemesini oluşturur. İçerisine üflenen havanın kamışın doğal yapısında bulunan lifleri titreştirmesi neticesinde neyden ses elde edildiğinden dolayı kamışın özenle seçilmesi gerekmektedir. 2- Parazvâne: Parazvâne ne demek? Bu soru sıkça sorulan sorulardan birisidir ve merak uyandırmaktadır. Parazvâne (perazvâne ya da parazvana), farsça kökenli olup kalemtraş, bıçak, kılıç gibi şeylerin sapları ile ağzını birleştirmek için pirinç, gümüş veya altından yapılan bilezik olarak tanımlanmaktadır. (Kaynak: Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, 1984; yalnız bu kaynakta parazvâneye “perazvâne” denilmektedir) Asli görevi; neyi oluşturan kamışın her iki ucunu korumaktır. Ancak görsel katkısı da günümüzde oldukça ön plana çıkmıştır. Parazvâne 0,30-0,40 mm et kalınlığına sahip metallerden (gümüş, krom, pirinç, alpaka, krom vb.) yapılmaktadır.  Parazvâne et kalınlığının ve boyunun uygun olmaması ses tınısını bozabilmektedir. 3-Başpâre Başpâre nedir? Baş ve pâre (TDK sözlük anlamı: parça, kısım) kelimelerinin birleşmesi neticesinde ortaya çıkan başpâre; neyin üst ucuna takılan parçasıdır. Neyin rahat üflenmesini ve daha temiz ses elde edilmesini sağlamaktadır. Başpâre nasıl olmalı? Yapımında manda boynuzu, fildişi, abanoz… Daha fazlasını oku »Neyin Yapısı ve Parçaları

Bu yazıyı paylaş

Ney Öğrenmek Zor Mu?

Ney Öğrenmek İstiyorsunuz, Üfleyip Ses Çıkarmak İstiyorsunuz Ama Zorlanıyorsunuz.  Gayet Normal, Şimdi Detaylı Konuşalım Ney Öğrenmek Zor Mu? Tüm müzik aletlerinin elbette ki kendine göre bir zorluğu vardır. Fakat daha başlarken ney bunların içinde apayrı bir zorluk derecesine sahiptir. Evet, ney öğrenmek zordur ama asla ve asla imkânsız değildir. Biraz nefes ister, ilgi ister, en önemlisi ise sabır ister. Ses çıkarmaya başladığınızda o zorluğun yerini içten içe bir sevince bırakarak her şeyin biraz daha kolay geldiğini göreceksiniz. Aslında ney öğrenirken bir yandan da Türk Müziğini öğrenmiş olacak, musikiye giriş yapacaksınız. Ney Öğrenmek İstiyorum Unutmayın ki ney de sizin onu öğrenmenizi istiyor. Onu yarı yolda bırakmamanızı, sabırla devam etmenizi, öğrendiklerinizi deneyerek sık sık uygulamanızı ve başarıya ulaşmanızı istiyor. En azından dili olsa böyle konuşacağından emin olabilirsiniz. Dolayısıyla günde en azından 30 veya 45 dakikanızı üfleme, tutuş egzersizlerine ayırmanızı tavsiye ederiz. Ney Çalınır mı, Üflenir mi? Hazır fırsat bu fırsat ve sizler ney öğrenmek için bu sayfaya yolunuz düşmüşken bir tartışmaya da müsaadenizle açıklık getirelim. Kelime anlamı olarak irdelemek gerekirse; Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre üflemek kelimesinin anlamı ‘’Nefesli çalgıları çalmak” olarak tanımlanmaktadır. Ney de nefesli bir müzik aleti olduğundan dolayı doğru kullanım şekli ney çalmak değil de ney üflemek olarak bilinmelidir. Ayrıca üflemenin mecazi bir anlamı da vardır. Ney, adeta Tasavvuf ve Mevlevi kültürünün simgesi olmuştur. Mevlevilikte Ney başlıklı yazımızda da belirtildiği üzere ney insana benzetilmiş… Daha fazlasını oku »Ney Öğrenmek Zor Mu?

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 8

NECİP MİRKELAMOĞLU 1922 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. İlkokulu Birecik’te, ortaokulu Adana Erkek Lisesinde ve liseyi İzmir’de tamamladı. Yüksek eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. İzmir Halkevinin son başkanlığı görevini üstlendi. 1945’te İstanbul’da dergilerde yazarak ve dergi çıkararak başladığı yazı hayatını köşe yazıları ve siyaset dizileri ile çeşitli yayın organlarında sürdürdü. 1946 yılında siyasi hayata girdi. İzmir’de CHP’nin ocak örgütünden başlayarak il yönetimine kadar her kademede sorumluluk aldı. 1961 yılında İzmir Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliği ve sözcülüğünü yaptı. 1968 yılında İzmir’den Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçildi. Cumhuriyet Senatosu İdare Amirliğinde bulundu. Başkan Vekili olarak TBMM’deki görevini 1977 yılına kadar sürdürdü. Şiirlerini, edebi ve siyasi içerikli çalışmalarını ve yazı dizilerini topladığı eserleri yayınlandı. Türk musikisine olan ilgisi, halk musikisine duyduğu hevesle başladı. Babasının musikiye aşina olması müzik ile ilgisinin genişlemesine kaynak oluşturdu. Bütün kardeşleri ile birlikte bu musiki ortamından yararlandı. Musiki hayatına bağlama çalarak başladı. Ünlü bestekâr Selahaddin Pınar’dan tanbur dersleri aldı; Rakım Elkutlu ve diğer üstâd hocalardan yararlandı. Bestekârlığa üniversite yıllarında başladı. İlk bestelerinden sonra çalışmalarına ara verdi. Siyasi hayatı gereği Ankara’ya gelince merhum udi avukat Halil Aksoy’un teşvik ve desteklerini gördü. Beste çalışmalarına yeniden başladı. Güftelerini kendisinin yazdığı yüz kadar bestesi bulunmaktadır. 21 Aralık 2010’da İzmir’de vefat etti. Eserlerinin önemli bölümü TRT repertuvarındadır. Bestelerinden bazıları şunlardır: Acem-Aşiran – Eski sevdalar. Acem-Kürdi – Söyle güzel gözlerine. Bayâti – Bir merhaleden Bayâti… Daha fazlasını oku »Parlamenter Bestekarlar – 8

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 7

MANYASİZÂDE REFİK BEY 1854 yılında doğdu. Mekteb-i Hukuk-ı Şahane (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) medeni hukuk profesörü ve Yargıtay üyesi Manyasizâde Rauf Bey’in oğludur. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kavala ve Selanik kentlerinde avukatlık ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. Yeni Osmanlılar’a katıldı. Genç yaşta Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde profesör olarak görev aldı. İttihad ve Terakki Cemiyetine üye olduğu için profesörlük görevine son verildi. 1908’de İkinci Meşrutiyetin ilk meclisinde İstanbul Milletvekili olarak görev aldı. İlk kabinede Zabtiye Nazırlığı’na (Polis ve Jandarma Bakanlığına) getirildi. Çok kısa süre sonra bu görevden istifa etti. Sadrazam Kamil Paşa ve Hilmi Paşa hükümetlerinde Adliye Bakanlığı görevlerini üstlendi. İstanbul Barosu Başkanlığına seçildi. Döneminin ünlü avukatlarındandı. Sultan Abdülaziz’e suikast yapıldığı gerekçesiyle Yıldız Mahkemesinde Sadrazam Ahmet Mithat Paşa ve sanıklarını savunmuştu. Başta Namık Kemal  olmak üzere hürriyet mücadelesinin ünlü isimleri ile yakın dostluğu vardı. 4 Mart 1909 tarihinde 55 yaşında iken öldü. Fatih’te Kovacılar Kabristanına defnedildi. Değerli bir müzisyendi. Gizli siyasi faaliyetlere çok zaman ayırması nedeniyle fazla eser vermedi. Ünlü bestekâr İshak Varon’a ve müzisyen avukat Hüseyin Tav’a meşk etmişti. Güftesini Namık Kemal’in yazdığı sengin semai usulündeki sûznak şarkısı büyük takdir kazandı. “Zevkin ne ise söyle; hicap eyleme benden”   

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 6

YILMAZ ÖZTUNA Abdullah Tahsin Yılmaz Öztuna 20 Eylül 1930’da İstanbul Vezneciler’de doğdu. Babası Mehmet Muhiddin Öztuna, annesi Ayşe Süreyya Hanım’dır. 1936 yılında ilkokula başlayan Yılmaz Öztuna, orta eğitimini Yeni Kolej’de tamamladı. Yüksek eğitimi için Fransa’ya giden Öztuna, Paris Üniversitesi Siyasi İlimler Enstitüsüne kaydoldu. 1953,1954 yılları arasında askerlik görevini tamamlamak üzere Türkiye’ye döndü. İstanbul’da Levazım Okulunda temel eğitimini gördükten sonra kıt’a hizmetini Erzurum, Sarıkamış ve Selimiye’de tamamladı. 1954 yılında Sorbonne’da Civilisation Française ve Alliance Française’nin yüksek bölümüne devam etti. 1957 yılında Fransa’daki yüksek öğrenimini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Hayat Mecmuasının yazarlık ve ilmi redaktörlük görevini kabul etti. Böylece profesyonel yazarlık dönemi başlamış oldu. 4 Temmuz 1960 yılında Hatice Doğu ile evlendi. 1962’de kızı Hanzade, 1964 yılında ise oğlu Oğuzhan dünyaya geldi. 1965 yılında Hayat Mecmuası genel yayın müdürlüğüne getirildi. Bu arada Prof. Dr. Metin Tuncel ile birlikte “Türkiye Ansiklopedisi”ni yayınladı. 1966 yılında TRT Repertuvar Kurulu üyesi oldu. 1967 yılında da “Türkiye Tarihi” adlı ünlü on iki ciltlik eserini tamamladı. Dünya ve Son Havadis Gazetelerinde siyasi içerikli köşe yazıları yazmaya başladı. Türk Musikisi Ansiklopedisi’nin yazım işi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yılmaz Öztuna’ya teklif edildi. Ansiklopedi tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1969 yılında yayınlandı. Böylece merhum Hüseyin Sadettin Arel Hoca’nın vasiyetini yerine getirmiş oldu. Bu ansiklopedi daha sonra Kültür Bakanlığı tarafından ikinci defa iki cilt halinde yayımlandı. 1969 yılında Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ile tanışarak aktif politikaya… Daha fazlasını oku »Parlamenter Bestekarlar – 6

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 5

KÂZlM KARABEKİR 1882 yılında. İstanbul’da doğdu. 1896’da Fatih Askeri Rüştiyesi’ni, 1899’da Kuleli Askeri İdadisini ve 1902 yılında Harbiye’yi bitirdi. 1905 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebini tamamladıktan sonra Kurmay Yüzbaşı olarak Manastır’a atandı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra 2’nci Orduya bağlı Edirne 3’üncü Fırka kurmay subaylığına getirildi. 31 Mart Olayı (1909) sırasında Harekât Ordusunda görev yaptı. 1912 Balkan Savaşları’na katıldı ve Edirne savunmasında çarpıştı. 1915 yılında albay rütbesiyle Alman Mareşali Von dor Goltz’un kurmay başkanı oldu ve Irak’ta görev aldı. 1916’da 18’inci Kolordu komutanı olarak ingilizlerle çarpıştı ve Kutü’l Amare’yi aldı. 1918’de 2’nci Kolordu komutanlığını yürütürken 2’nci Ordu komutanlığına da vekalet etti. Erzurum ve Erzincan’ı Ermenilerden aldı. Ermenilerin yaşadığı bölgelerle İran Azerbaycanı’nı işgal ederek ingilizleri bölgeden çıkardı. Aynı yıl Mirliva (Tümgeneral) rütbesine yükseltildi. Mondros Mütarekesi (1918) sonrasında Sadrazam Ahmed İzzet Paşa’nın genelkurmay başkanlığı önerisini red ederek Erzurum 15’inci Kolordu Kumandanlığına atandı. Erzurum Kongresi’nin toplanmasında önemli rol oynadı. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün askerlikten ayrılmasını müteakip onun yanında yer aldı. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nde Edirne Mebusu ve Doğu Cephesi Komutanı olarak görev aldı. Bu görevi sırasında Ermenilerin eline geçmiş olan Kars ve Sarıkamış’ı kurtarmak amacıyla düzenlenen harekâta komuta ederek Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bu arada Feriklik (Korgeneral) rütbesine yükseldi. Ermenilerle yapılan Gümrü Anlaşmasını Ankara Hükümeti adına imzaladı. Kurtuluş Savaşından sonra Birinci Ordu Müfettişliği’ne atandı. 1923’te İstanbul Mebusu olarak TBMM’ne girdi. 1924’te Halk Fırkası’ndan (CHP’den) istifa ederek Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar… Daha fazlasını oku »Parlamenter Bestekarlar – 5

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 4

AHMED RASİM BEY 1864 yılında İstanbul’da Sarıgüzel’de doğdu. Babası Kıbrıslı Menteşeoğlu Bahaddin Efendi, annesi Nevher Hanım’dır. Mahalle mektebinde okuyan Ahmed Rasim, 1875’te Darüşşafaka’ya girdi. Burada sekiz yıl tahsil gördü. 1883’te birincilikle mezun oldu. Posta ve Telgraf Nezaretinin teknik bürosunda görev aldı. Bir buçuk yıl çalıştıktan sonra istifasını verdi. Kısa süre Milli Eğitim Bakanlığı teftiş kurulu üyeliğinde bulundu. Ahmet Mithat Efendinin özendirilmesiyle gazeteciliğe başladı. 1891’den itibaren Bâbıâli’nin ünlü kalemlerinden biri olarak tanındı. Cumhuriyet döneminde 1927’de İstanbul milletvekili seçildi. Ankara’ya gelmiş ve parasızlık yüzünden bir han odasında ikamet etmeye başlamıştı. Bu durumu fark eden bir yakını durumu bir Çankaya sofrasında Atatürk’e intikal ettirdi. Durumu öğrenen Gazi son derece üzüldü. Yaverini göndererek Ahmed Rasim Bey’i Çankaya’ya davet etti. Bu davet karşısında giyecek elbisesi olmadığı için mahçup oldu. Ancak Atatürk kendisini karşıladı ve yanına oturttu. Uzun bir sohbetin arkasından: “Üstad! Ankara’ya geliyor ve bizi aramıyorsunuz. Sizi özledik. Bir teklifte bulunacak ve kabul etmenizi rica edeceğim. Münhal (açık) bulunan milletvekilliklerimizden birine sizi aday gösterirsek kabul eder misiniz?” Çok sıkıntılı bir durum karşısında bu nazik ve duygulu davet karşısında şükran ifade eden Ahmed Rasim : “Paşa Hazretleri! Lokma aslanın ağzında diye bir söz vardır. Bu söz gerçekten doğru imiş. İşte ben bu lokmaya şimdi kavuştum.” 68 yaşında Heybeliada’da öldü. Heybeliada kabristanına defnedildi. Büyük bir gazeteci olan Ahmed Rasim’in irili ufaklı 140 kadar eseri ve binlerce makalesi basıldı. Mütâreke’de bir yazısından dolayı… Daha fazlasını oku »Parlamenter Bestekarlar – 4

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 3

SAMİH RİFAT 1875 yılında İstanbul’da doğdu. Özel Eğitim aldı. Memuriyet hayatına İstanbul Belediyesinde başladı. Aynı zamanda gazetecilik yapıyordu. 1894’den 1916’ya kadar İkdam’da, Sabah’ta, Resmi Gazete’de, Maarifta senelerce baş yazar ve yazarlık yaptı. Meşrutiyetin ilanında İçişleri Bakanlığı yazı işleri haberleşme özel kalem yöneticisiydi. Dokuz ay sonra vekaleten Çanakkale Mutasarrıflığına gönderildi. 31 Mart hadisesindeki çalışmalarının takdiri ile asaleten atandı. İki buçuk sene sonra birinci derece memuriyetle Karesi (Balıkesir) Müsteşarlığına, sekiz ay sonra Konya Valiliğine tayin edildi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin kapatılması üzerine diğer birçok valilerle beraber merkeze alındı. Beş ay sonra Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasından sonra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 1912 yılında Trabzon Valiliğine tayin edildi. Seferberlik sırasında Erzurum Valiliğine nakledildi fakat gidemedi. Tekrar Konya Valisi oldu. Anadolu’da 36 ay hizmetinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı telif ve tercüme Başkanlığı ve Bakanlık Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. İkinci dönem Biga, üçüncü ve dördüncü dönem Çanakkale Milletvekilliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babası idi. Tespit edilebilen eserleri şunlardır : Hüzzam Nefes “Hezârân Per Açıp Rengi Ziyadan“ Uşşak Nefes “Ezelden Âşıkım Ben Muhammed Mustafa’ya“ Parlamenter Bestekarlar – 1 / Muhittin AKYÜZ Parlamenter Bestekarlar – 2 / Rüştü ŞARDAĞ Parlamenter Bestekarlar – 4 / Ahmed Rasim BEY Parlamenter Bestekarlar-5 / Kâzım KARABEKİR

Bu yazıyı paylaş

Parlamenter Bestekarlar – 2

RÜŞTÜ ŞARDAĞ Babasının alay kâtibi olarak görev yaptığı Halep’te 1915 yılında doğdu. Aslen Elbistanlı olan Mehmet Atıf Bey ile Kadirriye tarikatına mensup Melek Hanım’ın oğludur. 1936’da Balıkesir öğretmen Okulu’nu, 1938’de, Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Bazı okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı Türk Ansiklopedisi adlı eserin hazırlıklarında danışmanlık yaptı. 1950’de, İzmir Belediyesinde genel sekreterlik görevine atandı. Aynı yıl yayına başlayan İzmir Radyosu’nda müdürlük görevini de yürüttü. 1960’da, Ortadoğu, Amme İdare Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1967’ye kadar, Belediyedeki görevinin yanında, Ege Üniversitesi ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinde dersler verdi. 1967’de, İzmir Belediye Başkan Yardımcısı iken emekli oldu. 1983-1987 arasında İzmir Milletvekili olarak mecliste görev yaptı. 1988’de bir süre Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarında Türk Müziği Edebiyatı dersleri verdi. Tüm bu yıllar içinde birçok gazete ve dergiye, politika ve edebiyat konulu yazılar yazdı. Farsça’dan çeviriler yaptı. Yazmış olduğu birçok şiir, değişik bestecilerce bestelendi. Çeşitli bilimsel ve kültürel toplantılar ve müzik kongreleri için bildiriler hazırladı. Babasının özendirmesiyle musiki çalışmalarına başladı. İlk derslerini babasından aldıktan sonra değerli hocalardan istifade etti. Lemi Atlı’dan yararlandı. Tarikata mensup bir aileden geldiği için dini musiki ile yakından meşgul oldu. Üsküdar Musiki Cemiyetinden yararlandı ve daha sonra bu cemiyette görevler de üstlendi. İlk şarkısı “Bahçemde safa hükmediyorken solayım” mısrası ile başlayan rast makamındaki şarkıdır. Kitapları: Ömer Hayyam’ın Rübaileri Farsça’dan Çeviri Perişan Baba Taher ve Çitf Beyitleri Şiraz’lı Hafız’dan… Daha fazlasını oku »Parlamenter Bestekarlar – 2

Bu yazıyı paylaş